VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 496669
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni
 • Kalendarium

  Środa, 2021-04-21

  Imieniny: Jarosława, Konrada

REKRUTACJA 2020-2021

W roku szkolnym 2020/2021 w VII Ogrodzie Jordanowskim prowadzona jest elektronicznie,za pomocą systemu informatycznego dla placówek m.st. Warszawy, dostępnego na stronie:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Uczestnicy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego od 6 maja 2020r. od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl mogą zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce do 14 maja do godziny 19.00.

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 15 maja od godziny 15.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 2 czerwca br. do godziny 18.00.

Przed wypełnieniem deklaracji kontynuacji i/lub wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego  w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

6 maja godzina 12.00

14 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 

6 maja godzina 12.00

14 maja godzina 19.00

Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących

15 maja godzina 15.00

2 czerwca godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

15 maja godzina 16.00

2 czerwca godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów

4 czerwca

10 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

17 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

18 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 czerwca
 godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

20 sierpnia godzina 12.00

24 sierpnia godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

20 sierpnia godzina 12.00

24 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

25 sierpnia

26 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

28 sierpnia
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

28 sierpnia
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia
 godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

1 września
godzina 10.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

1 września
godzina 12.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

od 1 września
godzina 12.00

Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata

od 1 września
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc