VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 506049
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA w VII OGRODZIE JORDANOWSKIM

w okresie pandemii  COVID-19

ZASADY PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW I DOROSŁYCH W BUDYNKU ORAZ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Dzieci,  rodzice oraz opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej

2. W budynku VII Ogrodu Jordanowskiego na stałe mogą przebywać jedynie wychowankowie i pracownicy.

3. Wchodząc na teren placówki uczestnicy  zajęć są zobowiązani do utrzymywania dystansu społecznego.

4. Uczestnikowi zajęć mierzona będzie temperatura ciała. Odmowa wykonania pomiaru, podwyższona temperatura (>37,0 0 C) lub objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną będą powodem braku możliwości udziału w zajęciach oraz koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu placówki.

5. Uczestnik zajęć przychodząc na zajęcia musi być zdrowy, nie może mieć kontaktu z osobą chorą lub osobą przebywającą na kwarantannie.

6. Do budynku placówki wchodzimy z zasłoniętymi ustami i nosem.

7. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

8. Dziecko odbierane jest punktualnie po zakończeniu zajęć. Rodzic odbiera dziecko w korytarzu zachowując zasady reżimu sanitarnego.

9. W trakcie zajęć, rodzice nie mogą przebywać w budynku Ogrodu.

10. Użyty sprzęt sportowy oddawany jest nauczycielowi i podlega dezynfekcji.

11.W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „WYCHOWANKOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN PLACÓWKI”.

12. Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną i jego część oddziela w celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik (w środkach ochrony indywidualnej), on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz.

13. W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby osób z zewnątrz na terenie Ogrodu - osoba z zewnątrz może wejść do placówki, jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W Ogrodzie nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.

PAMIĘTAJ !

KORZYSTAJĄC Z ZAJĘĆ AKCEPTUJESZ NINIEJSZE ZASADY