VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 505968
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN   ŚWIETLICY

  1. Świetlica jest czynna: od poniedziałku do piątku. w godz.12.00–18.00 ; w soboty. w godz.9.00–12.00
  2. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 5 do 16 lat) mogą przebywać w świetlicy i uczestniczyć w zajęciach tylko pod opieką wychowawców.
  3. Udział w zajęciach świetlicowych jest bezpłatny dla dzieci i młodzieży.
  4. Korzystanie ze świetlicy możliwe jest po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.
  5. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do:
   • nienagannego i właściwego zachowania się w świetlicy,
   • nieprzeszkadzania innym w zajęciach,
   • dbania o czystość i estetyczny wygląd świetlicy,
   • poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia finansowej odpowiedzialności za zniszczenia,
   • niekorzystania z telefonów komórkowych,
   • przestrzegania regulaminów.
  6. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie).
  7. Przedmioty wartościowe, wyłączone telefony komórkowe powinny być zdeponowane w osobistej szafce.
  8. Ogród Jordanowski nr 7 nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie nie zdeponowanych wartościowych przedmiotów.
  9. Przybyłym umożliwia się bezpłatne korzystanie z toalet znajdujących się wewnątrz budynku i z wejściem od zewnątrz (dla niepełnosprawnych).
  10. W okresie od listopada do kwietnia wychowankowie zobowiązani są do pozostawiania toreb, plecaków, kurtek, płaszczy na wieszakach umieszczonych w holu lub w szatni. W przypadku odrabiania lekcji torby szkolne można wnieść do świetlicy.
  11. Posiłki należy spożywać podczas przerw w zajęciach.

REGULAMIN

          korzystania  ze Świetlicy 

Świetlica jest czynna: pn.–pt. w godz.12.00–18.00 ; sob. w godz.9.00–12.00

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

Idziemy do świetlicy spokojnie i bez hałasu

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

Torby i plecaki pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

Lubimy porządek i czystość.

Informujemy nauczyciela o wyjściu ze świetlicy.

Chcemy chętnie sprzątać po zajęciach.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy

Jesteśmy kulturalni.

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

Dbamy o piękny język polski.

Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.

Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z nie korzystają było miło